X
Produkt byl přidán do objednávky.

Záruka

  • Na dodávané výrobky je poskytována záruka 24 měsíců.  Délka záruční doby pro jednotlivé výrobky je vždy uvedena na faktuře nebo prodejním dokladu.
  • Odstranění reklamovaných vad provede dodavatel opravou nebo výměnou jednotlivých komponent.
  • Záruka se vztahuje na vady materiálu nebo technické vady vzniklé při výrobě zařízení.
  • Záruka se nevztahuje na závady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným nebo nepřiměřeným zacházením (zejména poškození plastových dílů výrobku) nebo poškozením elektrostatickým výbojem. Záruka se rovněž nevztahuje na běžné opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním (postupné snižování kapacity baterie ).Nevztahuje se tedy zejména na plnou kapacitu po celou dobu záruční doby.
  • Záruka se dále nevztahuje na vady vzniklé použitím nesprávného nebo vadného programového vybavení, ani na případné škody v tomto důsledku vzniklé.
  • Záruka se nevztahuje na škody vzniklé v důsledku živelné katastrofy, násilného poškození, povětrnostních vlivů nebo provozováním v extrémních neobvyklých podmínkách.
  • Odstranění závady výrobku bude provedeno v rámci záruky v servisním středisku prodávajícího.
  • Prodávající si vyhrazuje právo změnit technické parametry prodávaného výrobku bez předchozího písemného oznámení.

Poslat na e-mail Tisknout