X
Produkt byl přidán do objednávky.
Úvod Obchodní podmínky Převzetí zásilky - Reklamace poškození vlivem dopravy

Převzetí zásilky - Reklamace poškození vlivem dopravy

POSTUP PŘI PŘEVZETÍ ZÁSILKY A NÁSLEDNÉ UPLATNĚNÍ REKLAMACE

Povinnosti zákazníka:

Převzetí zásilky

Při příjmu zásilky je příjemce povinnen zásilku vizuálně zkontrolovat. V případě, že je zásilka zjevně poškozená, je postup následující:

-Příjemce uvede výhradu o poškození řidiči do doručujícího listu

-Příjemce sepíše ihned při doručení reklamační protokol. V případě, že doručující řidič nemá reklamační protokol k dispozici, je možné sepsat zápis o poškození na volný papír (zápis musí obsahovat, datum doručení zásilky a zjištění škody, číslo zásilky, název a adresu příjemce, popis zjištěného poškození, podpis doručujícího řidiče a přebírající osoby)

-Pokud doručující řidič odmítne tento zápis zhotovit, nemusí příjemce zásilku přijmout

-V případě, že obal zásilky nejeví žádné známky poškození, není doručující řidič povinen čekat na rozbalení a kontrolu zásilky

-Razítka, která obsahují poznámky „S VÝHRADOU“ nebo zápis, který obsahuje jen poznámku „s výhradou“ , nemůžou být v tomto případě akceptována. Výhrada musí být vždy specifikována (poškozeno, promočeno, znično apod.)

zákazník informuje o škodní události e-shopkontakty (nové okno) )

Vyřizuje e-shop:

Uplatnění reklamace

1.)Reklamace musí být podána vždy písemnou formou

-V případě elektronického podání jsou adresy následující:

Balíková přeprava: skody@geisparcel.cz

Paletová přeprava: skody@geis.cz

-V případě zaslání poštou : 

Geis CZ s.r.o. / Geis Parcel s.r.o.

Reklamační oddělení

Zemská 211/I, 337 01 Ejpovice

2.)Pokud zákazník sepíše reklamační protokol, není to ještě uplatnění reklamace. Tato musí být ještě zaslána písemně na výše uvedené adresy.

3.)Reklamace musí vždy obsahovat:

-Číslo zásilky (v případě, že se jednalo o paletu a číslo zásilky neznáte, je nutné doplnit přesné datum, adresu a název odesílající firmy a stejně tak i příjemce)

-Požadovanou výši škody

-Rozsah poškození (možnost opravy nebo slevy)

-Přesnou identifikaci poškozeného zboží a přesný počet poškozených kusů

-Popis balení zásilky

-Foto poškozené zásilky i jejího obalu (foto by mělo obsahovat celkový pohled na poškozené zboží, detailnější pohled na poškozené části, foto obalu, foto vnitřku zásilky + výplň kartonu)

4.)Během reklamačního řízení (do doby uzavření reklamace) prosím ponechávejte zboží ve stavu v jakém Vám bylo doručeno a to pro případ ohledání zásilky.

5.)Skryté vady z přepravy je nutné reklamovat do 3 dnů od doručení zásilky.

6.)Dle silničního řádu má dopravce na řešení reklamace až 3 měsíce, v rámci zlepšování kvality služeb se však snažíme tuto dobu zkracovat maximálně na 30 dní.

7.)Veškerá komunikace probíhá v písemné formě, pokud bude reklamační oddělení potřebovat cokoliv doložit, bude Vás kontaktovat. Konečné stanovisko též obdržíte v písemné formě.

8.)Faktury na zboží zasílejte pouze tehdy, až budete reklamačním oddělením písemně vyzváni. V opačném případě zde budou Vaše faktury drženy po celou dobu reklamačního řízení a v případě zamítnutí případu budou bez proplacení vráceny.

9.)V případě uznání reklamace vždy obdržíte přesné pokyny pro vystavení škodní faktury, prosím postupujte přesně dle nich:

-Faktura musí být podložena původním dokladem na zboží

-Musí obsahovat správné fakturační údaje

-V případě potřeby může být doložena i doklady o likvidaci zboží nebo servisními protokoly o opravě

Škodní faktury jsou bez DPH

Více o přepravních podmínkách na : 

Podmínky přepravní společnosti

Poslat na e-mail Tisknout